Avelsråd

All parning sker enligt SKKs regler samt CC klubbens och chihuahua cirkelns rekomendationer.

 CC rekommenderar alla uppfödare och hanhundsägare av Chihuahua:

 • att innan första parning palpatoriskt knäledsundersöka avelsdjur, detta görs efter 12 månaders ålder av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar och därefter meddela avelskommittén om undersökningsresultatet
 • att uppfödare rekommenderar sina valpköpare att knäledsundersöka sina hundar, på samma sätt som ovan samt att underrätta avelskommittén om undersökningsresultatet. Detta för att kunna bidra till kartläggning och kontroll av problemet
 • att öka antalet obesläktade hundar i aveln och (om inte synnerliga skäl finns) ej upprepa samma kombination två gånger
 • att kontinuerligt utvärdera avkomman
 • att prioritera sådan avel som värnar om chihuahuans naturliga fortplantningsförmåga/valpningsförmåga
 • uppfödare av chihuahua bör noga överväga motiven till att eventuellt utsätta sin tik för ett andra kejsarsnitt
 • i de fall en tik har genomgått ett andra kejsarsnitt skall tiken tas ur avel
 • att undvika ensidig satsning på ett begränsat antal handjur, så kallad matadoravel
 • att inte ha högre än 6,25 % i inavelsgrad, för att bredda avelsbasen. Önskvärd ej över 2,5 %
 • att avelsdjuren, hane respektive tik, bör vara utställda i Öppen klass och ej ha - enligt standarden - diskvalificerande fel
 • att inte para tik före 15 månaders ålder
  OBS Efter 2008-05-01 måste enligt djurskyddslagstiftningen alla tikar vara minst 18 månader vid parning
 • att summan av båda föräldrarnas PL-status inte överstiger 3 (Revidering 2005-02-19)